Сучасний стан і напрями роботи з рідкісними виданнями у фондах освітянських бібліотек України

Автор(и)

  • Надія Григорівна Мацібора Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського, Ukraine

Ключові слова:

рідкісні й цінні видання, Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського, мережа освітянських бібліотек Міністерства освіти і науки України та Національної академії педагогічних наук України, оцифрування, електронна бібліотека

Анотація

У статті проаналізовано роботу освітянських бібліотек України із рідкісними й цінними виданнями на основі анкетних даних. Визначено проблеми та шляхи формування, зберігання й використання зазначених документів.

Біографія автора

Надія Григорівна Мацібора, Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського

завідувач відділу наукової організації та зберігання фонду

Посилання

Ковальчук Г. І. Книжкові пам’ятки (рідкісні та цінні книжки) в бібліотечних фондах / Г. І. Ковальчук. - К. : НБУВ, 2004. - 644 с.

Ковальчук Г. Чи потрібен Україні Державний реєстр книжкових пам’яток? / Г. Ковальчук // Бібл. вісн. - 2012. - № 6. - С. 3-110.

Ланде Д. Електронна бібліотека як середовище адаптивного агрегування інформації / Д. Ланде, О. Баркова // Бібл. вісн. - 2013. - № 2. - С. 12-17.

Положення про Державний реєстр національного культурного надбання [Електронний ресурс] : затв. постановою Каб. Міністрів України від 12 серп. 1992 р. № 466 // Законодавство України / Верхов. Рада України. - Електрон. текст. дані. - К., [б. р.]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/466-92. - Назва з екрана. – Дата звернення: 08.01.14.

Рогова П. І. Роль освітянських бібліотек у формуванні інформаційного простору держави / П. І. Рогова // Пед. вісн. - Черкаси, 2009. - № 1. - С. 13-16.

Рогова П. І. Формування всеукраїнського галузевого інформаційного ресурсу на базі Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського: стан і шляхи розвитку / П. І. Рогова // Наук. пр. Держ. наук.-пед. б-ки України ім. В. О. Сухомлинського / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. - К., 2010. - Вип. 2 : Всеукраїнський інформаційний ресурс з питань психолого-педагогічної науки: сучасний стан та шляхи розвитку. - С. 10-27.

Рогова П. І. Інтеграційні процеси у діяльності освітянських бібліотек МОН України і НАПН України в умовах інформатизації [Електронний ресурс] / Рогова Павла Іванівна // Інформ. технології і засоби навчання : електрон. наук. фах. вид. / Ін-т інформ. технологій і засобів навчання. - Електрон. текст. дані. - К., 2013. - Т. 38, № 6. - С. 217-233. – Режим доступу: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/937#.Uslp2PvcqSF. – Дата звернення: 08.01.14.

Сенченко М. Управління інформацією і цифрові бібліотеки / М. Сенченко // Вісн. Книжк. палати. - 2007. - № 10. - С. 3-5.

##submission.downloads##

Опубліковано

2013-12-25

Номер

Розділ

Розділ І. Теоретичні, організаційні, науково-методичні засади створення інтегрованого галузевого інформаційного ресурсу