Вплив науково-методичної роботи Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського на інноваційний розвиток освітянських бібліотек України

Автор(и)

  • Ірина Іванівна Хемчян Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського, Ukraine

Ключові слова:

Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського, науково-методична діяльність, аналітична діяльність, інформаційна діяльність, освітянська бібліотека, інноваційний розвиток, підвищення кваліфікації, професійна самоосвіта

Анотація

У статті висвітлено діяльність головного координаційного науково-методичного центру мережі освітянських бібліотек Міністерства освіти і науки України та Національної академії педагогічних наук України - Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського щодо науково-методичного забезпечення їхнього інноваційного розвитку.

Біографія автора

Ірина Іванівна Хемчян, Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського

завідувач відділу наукового і прикладного бібліотекознавства

Посилання

Ванеев А. Н. Методическое обеспечение библиотечной деятельности / А. Н. Ванеев ; С.-Петерб. гос. ун-т культуры и искусств. - М. : Профиздат, 2001. - 140 с. - (Соврем. б-ка ; вып. 10).

Виноградова О. Б. Визначення стану та тенденцій розвитку науково-методичної діяльності публічних бібліотек України / О. Б. Виноградова // Вісн. Книжк. палати. - 1998. - № 1. - С. 18-20.

Дитина і книга: погляд крізь призму часу : бібліогр. огляд вид. із фондів Держ. наук.-пед. б-ки України ім. В. О. Сухомлинського / НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд. А. І. Рубан ; наук. консультант Л. М. Заліток ; наук. ред. П. І. Рогова ; літ. ред. І. П. Білоцерківець ; рецензент О. Є. Матвійчук] // Шкіл. б-ка плюс. - 2013. - Черв. (№ 11/12). - С. 1-62.

Кулаковська Т. Науково-методична діяльність НБУВ та її вплив на становлення мережі бібліотек науково-дослідних установ НАН України у 20-30-х роках ХХ ст. / Т. Кулаковська // Бібл. вісн. - 2004. - № 3. - С. 2-11.

Рогова П. І. Науково-дослідна та науково-методична діяльність Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського в контексті модернізації освіти в Україні / П. І. Рогова // Вісн. Книжк. палати. - 2007. - № 11. - С. 23-29. - Бібліогр.: 28 назв.

Свобода А. Методична діяльність як типологічна функція національної бібліотеки : (перспективи її розвитку в НБУВ) / А. Свобода // Шкіл. б-ка. - 2002. - № 7. - С. 18-22.

Смаглова Н. Науково-методична діяльність бібліотек як фактор розвитку бібліотечно-інформаційних ресурсів України / Н. Смаглова // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського / [редкол.: О. С. Онищенко та ін.]. - К., 2001. - Вип. 7. - С. 160-166. - Бібліогр.: 11 назв.

Тюлина Н. И. Национальная библиотека. Опыт типологического анализа / Н. И. Тюлина. - М. : Кн. палата, 1988. - 184 с.

Чачко А. С. Методическая деятельность и специальность «организатор-методист» / А. С. Чачко // Науч. и техн. б-ки СССР. - 1985. - № 1. - С. 14-21. - Библиогр.: 21 назв.

Хемчян І. І. Науково-методичне забезпечення мережі освітянських бібліотек України - важливий напрямок діяльності Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського / І. І. Хемчян // Наук. пр. Нац. б-ки України імені В. І. Вернадського / [редкол.: О. С. Онищенко та ін.]. - К., 2006. - Вип. 16. - С. 63-77. - Бібліогр.: 21 назв.

##submission.downloads##

Опубліковано

2013-12-12

Номер

Розділ

Розділ І. Теоретичні, організаційні, науково-методичні засади створення інтегрованого галузевого інформаційного ресурсу