Електронні бібліографічні ресурси Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського в інформаційному просторі: стан та проблеми розвитку

Лариса Олександрівна Пономаренко

Анотація


У статті проаналізовано змістові та жанрові особливості електронних бібліографічних ресурсів Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського, доступ до яких надається віддаленим користувачам через веб-портал зазначеної бібліотеки, розглянуто можливість їхньої інтеграції.


Ключові слова


електронні бібліографічні ресурси; бібліотечно-каталожні електронні посібники; науково-допоміжні; рекомендаційні покажчики; біобібліографічні посібники; інформаційно-бібліографічний ресурс; науково-педагогічна електронна бібліотека

Повний текст:

PDF

Посилання


Вараксіна Н. В. Концепція науково-педагогічної електронної бібліотеки Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського / Н. В. Вараксіна ; [наук. ред. Рогова П. І.] ; НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. - К. : [б. в.], 2013. - 63 с.

Видатні педагоги України та світу [Електронний ресурс] : ресурс містить біографії, бібліографію публікацій, повні тексти статей видатних педагогів, відомості про товариства, асоціації та заклади, які носять ім’я педагогів, фотогалереї тощо / автор ідеї, наук. кер. й наук. ред. П. І. Рогова. - Електрон. дані. - К., [2008- ]. - Режим доступу: http://www.library.edu-ua.net/scientific_information_work/suhomlynskiy. - Назва з екрана.

Добко Т. В. Довідково-бібліографічна діяльність наукових бібліотек Національної академії наук України: становлення та розвиток (XX ст. - перше десятиліття XXI ст.) / Тетяна Добко ; відп. ред. О. С. Онищенко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К., 2013. - 376 с.

Пономаренко Л. О. Теоретичні та науково-практичні засади створення системи науково-бібліографічних документів із психолого-педагогічних питань у Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського / Л. О. Пономаренко // Наук. пр. Держ. наук.-пед. б-ки України ім. В. О. Сухомлинського / АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. - К., 2008. - Вип. 1 : Науково-інформаційне забезпечення освітянської галузі України. - С. 160-172.

Провідні освітянські бібліотеки України в дзеркалі статистики : зб. аналіт. і стат. даних за 2012 р. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [уклад.: Л. О. Біла, А. В. Копилова ; наук. ред.: П. І. Рогова, І.І. Хемчян]. - К., 2013. - 102 с.

Рогова П. І. Формування всеукраїнського інформаційного ресурсу з психолого-педагогічних питань освіти: сучасний стан, шляхи розвитку / П. І. Рогова // Бібл. вісн. - 2011. - № 4. - С. 58-61.


Пристатейна бібліографія ГОСТ