Загальнодержавна реферативна база даних «Україніка наукова» як один із сегментів популяризації сухомлиністики

Людмила Михайлівна Заліток

Анотація


У публікації проведено бібліометричний аналіз відображення в загальнодержавній базі даних «Україніка наукова» документо-інформаційного потоку з питань сухомлиністики. Визначено перелік типів і видів документів, список авторів, які мають найбільшу кількість публікацій з розглянутої тематики. Встановлено коло періодичних видань, у яких представлено документи й матеріали з сухомлиністики. Визначено проблеми та шляхи їх розв’язання.


Ключові слова


бібліометричний аналіз; реферативна база даних «Україніка наукова»; сухомлиністика; реферативна інформація

Повний текст:

PDF

Посилання


Букшина Т. Ф. Періодичні й продовжувані видання з питань педагогіки, психології та освіти педагогічних і класичних університетів України: стан кооперативного реферування / Т. Букшина // Вісн. Книжк. палати. - 2011. - № 11. - С. 7-10.

Про Національну програму інформатизації [Електронний ресурс] : Закон України від 4 лют. 1998 р. № 74/98-ВР : [станом на 16.10.2012]. - Електрон. текст. дані. - К., 2012. - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/74/98-вр. - Назва з екрану. – Дата звернення: 15.06.13.

Кириленко С. Розвиток технології представлення інформації у реферативній базі даних «Україніка наукова» / Світлана Кириленко, Світлана Домбровська // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського / [редкол.: О. С. Онищенко, Г. В. Боряк, В. М. Горовий та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, АБУ. - К., 2011. - Вип. 31. - С .137-145.

Костенко Л. Й. Реферативна база даних «Україніка наукова»: стан, перспективи використання / Л. Й. Костенко // Сучасний стан та перспективи наукового реферування : матеріали міжнар. семінару-практикуму, м. Київ, 29 трав. 2009 р. / УФФН, ДНСГБ. - К., 2009. - С. 53-57.

Реферативна база даних «Україніка наукова» [Електронний ресурс] // Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського : [офіц. сайт]. - Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/. - Назва з екрану. - Дата звернення: 10.04.13.


Пристатейна бібліографія ГОСТ