Науково-інформаційне забезпечення сучасної педагогічної науки й системи освіти

Тамара Сергеевна Маркарова

Анотація


Висвітлено сучасні модернізаційні процеси в системі освіти й труднощі, які виникають у зв’язку з цим. Розкрито особливе значення бібліотек для розвитку науки та освіти. Зокрема, описано розробку й створення НПЕБ РАО, а також її роль у науково-інформаційному забезпеченні педагогічної науки та освіти.

Ключові слова


комп’ютеризація; інформатизація; НПБ ім. К. Д. Ушинського РАО; електронна бібліотека; НПЕБ

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Баврин П. А. Методика оценки эффективности применения информационных ресурсов в учебном процессе [Электронный ресурс] / П. А. Баврин. - Электрон. дан. - Режим доступа: http://humanities.edu.ru. - Загл. с экрана.

Клюев В. К. Управленческая экономика российской библиотеки : темат. сб. избр. работ / В. К. Клюев. - М. : ФАИР, 2007. - 384 с.

Распопова Н. С. Передовой педагогический опыт: проблемы поиска и способов реализации / Н. С. Распопова // Методист. - 2007. - № 7. - С. 14-16.

Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации [Электронный ресурс] : от 7 февр. 2008 г. № Пр-212 // Рос. газета. - Электрон. текст. дан. - М., 2008. - 16 февр. (№ 4591). - Режим доступа: http://www.rg.ru/2008/02/16/informacia-strategia-dok.html. - Загл. с экрана.

Электронное информационное пространство для науки, образования, культуры : материалы Всерос. Интернет-конференции, Регион. науч.-практ. конф., 14-15 окт. 2008 г. / Орлов. гос. ин-т искусств и культуры - Орел, 2008. - 168 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ