НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ: ВИМОГИ СУЧАСНОСТІ

Автор(и)

  • Олена Олексіївна Скаченко Наукова бібліотека Київського національного університету культури і мистецтв, Ukraine

Ключові слова:

Наукова бібліотека КНУКіМ, патріотичне виховання, благодійні акції, проекти

Анотація

У статті висвітлюються мета та основні напрями національно-патріотичного виховання студентської молоді, що реалізуються у Науковій бібліотеці Київського національного університету культури і мистецтв.

Біографія автора

Олена Олексіївна Скаченко, Наукова бібліотека Київського національного університету культури і мистецтв

завідувач сектору Наукової бібліотеки Київського національного університету культури і мистецтв

Посилання

Борись в ім'я честі [Електронний ресурс] : зб. патріот. поезій / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Наук. б-ка // YouTube.ua. – Електрон. дані. – Київ, 2015. – Режим доступу: www.youtube.com/watch?v=MWUB3K6NBwA (дата звернення: 26.09.2016). – Назва з екрана.

Воїнам АТО присвячується… // Наукова бібліотека Київського національного університету культури і мистецтв. Літопис подій, 2014 рік : дайджест / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Наук. б-ка. – Київ, 2015. – С. 60.

Інноваційний проект «Скарби нації» [Електронний ресурс] : презентація PowerPoint / авт.-уклад. О. О. Скаченко // Наукова бібліотека Київського національного університету культури і мистецтв : [офіц. сайт]. – Текст. і граф. дані. – Київ, 2014. – Режим доступу: http://knukim.edu.ua/wp-content/uploads/2014/04/SKARBI-NATSIYI.ppt (дата звернення: 26.09.2016). – Назва з екрана.

«Кожна квітка – це чиясь доля…» [Електронний ресурс] : презентація PowerPoint / авт.-уклад. О. О. Скаченко // Наукова бібліотека Київського національного університету культури і мистецтв : [офіц. сайт]. – Текст. і граф. дані. – Київ, 2015. – Режим доступу: http://knukim.edu.ua/wp-content/uploads/2015/11/POLE_PAMYATI.pdf (дата звернення: 26.09.2016). – Назва з екрана.

Конвенція про охорону нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО [Електронний ресурс] : дата підписання: 17.10.2003, дата приєднання України: 06.03.2008, дата набрання чинності для України: 27.08.2008 // Законодавство України / Верхов. Рада України. – Текст. дані. – Київ, 2008. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_d69 (дата звернення: 26.09.2016). – Назва з екрана.

Кухаренко А. Л. Бібліотека ВНЗ як соціально-комунікаційний центр творчого розвитку і самореалізації особистості / А. Л. Кухаренко // Вісн. Харків. держ. акад. культури : зб. наук. пр. / Харків. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 43. – С. 150–157.

Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2015–2020 роки : указ Президента України від 13 жовт. 2015 р. № 580/2015 // Офіц. вісн. України. – 2015. – № 83. – С. 7–14.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-12-19