КРАЄЗНАВЧА РОБОТА НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ ГЛУХІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ОЛЕКСАНДРА ДОВЖЕНКА ЯК СКЛАДОВА ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

Автор(и)

  • Антоніна Миколаївна Книш бібліотека Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, Ukraine

Ключові слова:

патріотичне виховання, краєзнавча діяльність, бібліографічні покажчики, наукова робота, студентська молодь

Анотація

У статті відображено краєзнавчий доробок бібліотеки, що полягає у виявленні, збиранні, збереженні та популяризації писемних матеріалів, пов’язаних з історією та сьогоденням міста, якому випала доля бути колись величною столицею Української козацької держави.

Біографія автора

Антоніна Миколаївна Книш, бібліотека Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка

заступник директора бібліотеки Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка

Посилання

Белашов В. И. Глухов – забытая столица гетманской Украины / В. И. Белашов – Киев : Україна, 1992. – 132 с.

Бєлашов В. І. Скільки років Глухову? / В. І. Бєлашов, М. П. Гурець // Березіль. – 1991. – № 8. – С. 176–177.

Вохрышева М. Г. Библиографическая деятельность: структура и эффективность / М. Г. Вохрышева. – М. : Кн. палата, 1989. – 199 с.

Володько В. Бібліотечне краєзнавство як самостійний напрям діяльності бібліотек для дітей : історіографічний аспект / В. Володько // Вісн. Кн. палати. – 2006. – № 6. – С. 26–27 ; № 7. – С. 30–31.

Гриневич В. Глухів у формуванні світогляду О. П. Довженка / В. Гриневич // VII Довженківські читання «Олександр Довженко і українська культура: історія, традиції, сучасність» : зб. наук. пр. Глухів. нац. пед. ун-ту ім. Олександра Довженка / Глухів. нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка. – Харків, 2014. – С. 43–54.

Заїка В. Остання гетьманська столиця : Глухів материк знищеної пам’яті / В. Заїка // День. – 2016. – 12–13 лют. (№ 24/25). – С. 14.

Історико-культурна спадщина Глухівщини : матеріали міжвузів. наук.-практ. конф., присвяч. 1000-літтю м. Глухова (27–28 жовт. 1992 р.) / Глухів. держ. пед. ін-т. – Глухів, 1992. – 138 с.

Історія Києва : бібліогр. покажч. Т. 1. Історія Києва з найдавніших часів до 1917 р. Вип. 1. Історія Києва з найдавніших часів до 1861 р. / Держ. іст. б-ка Укр. РСР, Держ. публ. б-ка Акад. наук Укр. РСР. – Київ : ГУ ДРП, 1958. – 329 с.

Мілясевич І. Формування базових елементів вітчизняних краєзнавчих ресурсів в останнє радянське тридцятиріччя (1959–1990 рр.) / І. Мілясевич // Вісн. Львів. ун-ту. Серія книгознавство бібліотекознавство та інформаційні технології : зб. наук. пр. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 8. – С. 162–183.

Пономаренко Л. Формування системи бібліографічних посібників у ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського / Лариса Пономаренко // Історія освітянських бібліотек України : наук. зб. / АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. – Київ, 2006. – С. 75–83.

Сопова Т. Краєзнавство: погляд бібліотекаря / Т. Сопова // Бібліосвіт. – 2007. – № 1. – С. 10–16.

Сташків М. Краєзнавча діяльність : взаємозв’язок, системність, розмаїття тем і прийомів / М. Сташків // Вісн. Кн. палати. – 2006. – № 6. – С. 24–26.

Столбишева Г. А. По історичних містах Київської Русі. Глухів : бібліографічний покажчик літератури з питань краєзнавства до 1000-ліття заснування міста / Г. А. Столбишева // Історико-культурна спадщина Глухівщини : матеріали міжвуз. наук.- практ. конф., присвяч. 1000-літтю м. Глухова (27–28 жовт. 1992 р.) / Глухів. держ. пед. ін-т. – Глухів, 1992. – С. 56–61.

Устіннікова О. Краєзнавчих посібників багато не буває / П. Устіннікова, О. Сенько // вісн. Кн. палати. – 2006. – № 3. – С. 10–11. – Рец. на кн.: Місто Ніжин з найдавніших часів до 1917 року : бібліогр. покажч. / авт.-упоряд. Л. В. Гранатович. – Ніжин, 2005. – 304 с.

Щерба Н. Н. Краеведение и библиотека: сущность, внутренние структуры и внешние связи / Н. Н. Щерба // Совет. библиотековедение. – 1992. – № 5/6. – С. 67–76.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-11-01