ДОВІДКОВО-ПОШУКОВИЙ АППАРАТ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНСЬКОГО НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО ІНСТИТУТУ ПЕДАГОГІКИ: ІСТОРІЯ Й СЬОГОДЕННЯ

Автор(и)

  • Олена Германівна Помчалова Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського, Ukraine

Ключові слова:

бібліотека, каталоги, бібліографічний запис, абетковий каталог, систематичний каталог, «авторські комплекси», абеткове розташування карток, електронний каталог, імідж-каталог, Український науково-дослідний інститут педагогіки, УНДІП, Інститут педагогіки НАПН України

Анотація

У статті висвітлено досвід організаційного становлення каталогів, історичний шлях розвитку та вдосконалення системи абеткових каталогів разом з розвитком і функціонуванням науково-педагогічної бібліотеки Українського науково-дослідного інституту педагогіки.

Біографія автора

Олена Германівна Помчалова, Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського

науковий співробітник відділу комплектування та наукового опрацювання документів ДНПБ України імені В. О. Сухомлинського

Посилання

Інститут педагогіки АПН України // Інститут педагогіки, 80 / Акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки АПН України ; [голов. ред. В. М. Мадзігон ; редкол.: М. Д. Ярмаченко, Н. М. Бібік, М. І. Бурда та ін.]. – Київ, 2006. – С. 21–22.

Каталоги й картотеки Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського : пам’ятка користувача / АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [уклад.: Р. П. Гаврилюк, Ю. Ю. Мишина ; наук. ред.: Т. Ф. Букшина, В. А. Зотова ; відп. за вип. І. Г. Лобановська]. – Київ, 2004. – 32 с.

Рогова П. І. Бібліотека імені В. О. Сухомлинського – модерний Всеукраїнський науково-інформаційний, освітній та культурний центр // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Традиції та інновації менеджменту навчальних закладів і реалізація управлінських проектів», Всеукраїнського науково-практичного семінару «Менеджмент у педагогічній системі А.С. Макаренка та його використання в освітньому просторі України», Всеукраїнського науково-практичного семінару «Стратегії розвитку сучасного менеджменту та управління проектами» (м. Полтава, 11–12 березня 2010 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2010. – С. 22–24.

Рогова П. І. Мріємо перетворити бібліотеку на модерний всеукраїнський науково-інформаційний, освітній та культурний центр : [розмова з директором ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського Павлою Іванівною Роговою / записала Лідія Рапіна] // Пед. газета. – 2009. – Груд. (№ 12). – C. 4–5.

Рогова П. І. Педагогічні бібліотеки України (II пол. XIX – 20-ті рр. XX ст.) : автореф. дис. … канд. іст. наук : спец. 07.00.08 «Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство» / Рогова Павла Іванівна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2004. – 20 с.

Самборська М. О. Становлення і розвиток науково-педагогічної бібліотеки Українського науково-дослідного інституту педагогіки / Майя Самборська // Історія освітянських бібліотек України : наук. зб. / АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. – Київ, 2006. – С. 183–190.

Ярмаченко М. Д. Управління і керівництво Інститутом педагогіки / М. Д. Ярмаченко // Інститут педагогіки: погляд через роки : до 75-річчя від дня заснування Укр. НДІ педагогіки / АПН України, Ін-т педагогіки. – Київ, 2002. – С. 108.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-12-28