ДО 25-РІЧЧЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ: ЗДОБУТКИ ДЕРЖАВНОЇ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО В НАУКОВО-ІНФОРМАЦІЙНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ОСВІТИ (2012–2016)

Автор(и)

  • Лариса Дмитрівна Березівська ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Ukraine

Ключові слова:

Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського, науково-інформаційне забезпечення, освіта

Анотація

У статті розкрито основні здобутки Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухоминського НАПН України як науково-дослідної установи з питань галузевого бібліотекознавства, бібліографознавства й книгознавства, педагогічного джерелознавства, біографістики, історії освіти та як національного галузевого книгосховища, всеукраїнського науково-інформаційного, координаційного й науково-методичного центру бібліотек освітянської галузі України відповідно до її напрямів діяльності (науково-дослідна, науково-інформаційна, культурно-освітня, науково-методична, міжнародна) у науково-інформаційному забезпеченні освіти протягом 2012−2016 років.

Біографія автора

Лариса Дмитрівна Березівська, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського

д-р пед. наук, проф., чл.-кор. НАПН України, директор ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського

Посилання

Березівська Л. Д. Бібліотечно-інформаційне забезпечення освіти / Л. Д. Березівська, С. М. Зозуля, І. Г. Лобановська, І. І. Хемчян // Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні / НАПН України ; за заг. ред. В. Г. Кременя. – Київ, 2016. – С. 183–189.

Березівська Л. Д. Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського як інтегратор і поширювач педагогічного біографічного знання / Березівська Л. Д. // Українська біографістика = Biographistica Ukrainica : зб. наук. пр. Ін-ту біогр. дослідж. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2015. – № 12. – С. 283–295.

Березівська Л. Д. Результати наукових досліджень Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського за 2015 рік та основні завдання на 2016 рік [Електронний ресурс] / Л. Д. Березівська // Інформаційне забезпечення педагогічної науки та освітньої практики України : звіт. наук.-практ. конф. Держ. наук.-пед. б-ки України ім. В. О. Сухомлинського, 19 січ. 2016 р., Київ : тези / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [редкол.: Л. Д. Березівська (голова), С. М. Зозуля (заст. голови), Л. М. Заліток та ін.]. – Текст. дані. – Київ, 2016. – Режим доступу: http://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2016/02/zbirnuk_tez_2016.pdf (дата звернення: 13.11.2017). – С. 7–12. – Назва з екрана.

Березівська Л. Д. Результати наукових досліджень Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського за 2016 рік та основні завдання на 2017 рік [Електронний ресурс] / Л. Д. Березівська // Інформаційне забезпечення педагогічної науки та освітньої практики України : звіт. наук.-практ. конф. Держ. наук.-пед. б-ки України ім. В. О. Сухомлинського, 22 груд. 2016 р., Київ : тези / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [редкол.: Л. Д. Березівська (голова), С. М. Зозуля (заст. голови), Л. М. Заліток та ін.]. – Текст. дані. – Київ, 2016. – Режим доступу: http://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2016/12/abstracts_collection_2016.pdf (дата звернення: 13.11.2017). – С. 6–16. – Назва з екрана.

National Report on the State and Prospects of Education Development in Ukraine / National Academy of Educational Sciences of Ukraine ; [editorial board: V. G. Kremen (head), V. I. Lugovyy (deputy head), A. M. Gurzhii (deputy head), O. Ya. Savchenko (deputy head)] , edited by V. G. Kremen. – Kyiv : Pedahohichna dumka, 2017. – 336 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-12-15