ПРОГРАМНО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ РІДКІСНИХ КНИГ: ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ

Автор(и)

  • Наталія Володимирівна Вараксіна Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського, Ukraine

Ключові слова:

галузеві інформаційні ресурси, книжкові пам’ятки, модуль візуалізації, система управління електронними колекціями «Digitized content visualizator», DC-VISU, європейська цифрова бібліотека, Память світу, Европеана, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського

Анотація

Досліджено питання застосування інформаційно-комп’ютерних технологій у процесі формування галузевого інформаційного ресурсу та надання доступу до нього. Відзначено, що особливої актуальності у світі набуває проблема збереження культурної спадщини. Наведено міжнародні проекти, що сприяють захисту всесвітній документальній спадщини та забезпечують доступ до оцифрованих об’єктів. Розглянуто можливість використання двох програмних платформ: системи автоматизації бібліотек ІРБІС64 та системи управління електронними колекціями «Digitized content visualizator». Висвітлено досвід використання ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського програмно-технологічних інструментів для репрезентації оцифрованих книжкових пам’яток, що становлять національне надбання України.

Біографія автора

Наталія Володимирівна Вараксіна, Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського

завідувач відділу науково-технічного забезпечення та впровадження комп’ютерних технологій

Посилання

Вараксіна Н. В. Концепція науково-педагогічної електронної бібліотеки Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського / Н. В. Вараксіна ; [наук. ред. Рогова П. І.] ; НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2013. – 24 с.

Ковальчук Г. І. Книжкові (рідкісні та цінні книжки) в бібліотечних фондах : [монографія] / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т укр. книги. – Київ : НБУВ, 2004. – 644 с.

Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия [Электронный ресурс] : 17-я Генеральной конференции ЮНЕСКО, 17 октября – 21 ноября 1972 г., г. Париж / Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры. – Электрон. текст. дан. – [Париж, 1972]. – Режим доступа: http://whc.unesco.org/archive/convention-ru.pdf (дата обращения: 12.12.2017). – Загл. с экрана.

Розколупа Н. І. Національне культурне надбання [Електронний ресурс] / Розколупа Наталія Іванівна // Українська бібліотечна енциклопедія / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого. – Електрон. текст. дані. – Київ, [2012–]. – Режим доступу: http://ube.nplu.org/article/Національне культурне надбання (дата звернення: 12.12.2017). – Назва з екрана.

Хартия о сохранении цифрового наследия [Электронный ресурс] : акты 32-й Генеральной конференции ЮНЕСКО, 29 сентября – 17 октября 2003 г., г. Париж : принята 15 октября 2003 г. Т. 1. Резолюции / Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры. – Электрон. текст. дан. – Париж : ЮНЕСКО, 2004. – 207 с. – Режим доступа: http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001331/133171r.pdf (дата обращения: 12.12.2017). – Загл. с экрана.

Europeana [Электронный ресурс] // Википедия : свбодная энциклопедия / Wikimedia Foundation, Inc. – Электрон. текст. дан. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Europeana (дата обращения: 12.12.2017). – Загл. с экрана.

Memory of the World [Electronic resource] // UNESCO / United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. – Electronic text data. – Paris, 1992–. – Mode of access: https://en.unesco.org/programme/mow (last access: 12.12.2017). – Title from the screen.

Public Domain Charter [Electronic resource] : [website «Europeana»] / Europeana Foundation. – Electronic text data. – Den Haag, 2008– . – Mode of access: https://www.europeana.eu/portal/en/rights/public-domain-charter.html (last access: 12.12.2017). – Title from the screen.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-12-14

Номер

Розділ

Інформаційно-комунікаційні технології в бібліотеках