ПОНЯТТЯ ПАТРІОТИЗМУ В УКРАЇНСЬКІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ НАУЦІ

Автор(и)

  • Ірина Іванівна Волубаєва КЗ «Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти», Ukraine

Ключові слова:

патріотизм, патріотичне виховання, громадянське виховання

Анотація

У статті на основі аналізу та порівняння наукових джерел розглянуто поняття патріотизму, розкрито його сутність у педагогічному контексті, критерії, рівні інтерпретації, різновиди, підходи до виховання.

Біографія автора

Ірина Іванівна Волубаєва, КЗ «Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»

завідувач бібліотеки

Посилання

Бех І. Д. Національна ідея в становленні громадянина-патріота України: (програмно-виховний контекст) / І. Д. Бех, К. І. Чорна. – Київ : ІПВ АПН України, 2008. – 40 с.

Вишневський О. Сучасне українське виховання: педагогічні нариси / О. Вишневський ; Львів. обл. наук.-метод. ін-т освіти, Львів. обл. пед. т-во ім. Григорія Ващенка. – Львів, 1996. – 238 с.

Волкова Н. П. Педагогіка : посібник / Н. П. Волкова. – Київ : Академія, 2001. – 576 с.

Гарнійчук В. М. Сформованість патріотизму старших підлітків на етапі становлення української держави : компоненти, критерії та показники / В. М. Гарнійчук // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. пр. / Ін-т проблем виховання НАПН України. – Кіровоград, 2014. – Вип. 18, кн. 1. – С. 123–132.

Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України ; голов. ред. В. Г. Кремень. – Київ : Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.

Педагогічний словник / за ред. М. Д. Ярмаченка. – Київ : Пед. думка, 2001. – 514 с.

Петронговський Р. Р. Теорія і практика формування патріотизму старшокласників : монографія / Р. Р. Петронговський ; за ред. М. В. Левківського. – Житомир : Полісся, 2003. – 220 с.

Скотна Н. В. Патріотичне виховання в Україні: реалії та перспективи / Н. В. Скотна // Проблеми українського національного виховання : зб. наук. пр. / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2013. – С. 19–26.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-12-17