СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ЧАСТИНА НАУКОВОЇ ПУБЛІКАЦІЇ

Автор(и)

  • Наталія Дмитрівна Грудініна Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського, Ukraine

Ключові слова:

бібліографічний апарат, бібліографічні посилання, прикнижкові списки, пристатейні списки

Анотація

У статті представлено результати дослідження означеної теми на основі аналізу публікацій вітчизняної та зарубіжної літератури, пов’язаних з бібліографічним оформленням використаних джерел до наукових праць. Обґрунтовано актуальність і недостатню розробленість питання бібліографічного оформлення наукових праць на сучасному етапі. Окреслені основні підходи щодо ліквідування „білих плям ” у загальній проблемі складання прикнижкових й пристатейних списків використаних джерел.

Біографія автора

Наталія Дмитрівна Грудініна, Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського

молодший науковий співробітник відділу комплектування та наукового опрацювання документів ДНПБ України імені В. О. Сухомлинського

Посилання

Альберт Ю. В. Списки литературы в научных изданиях : Составление и оформление / Ю. В. Альберт ; [отв. ред. И. Я. Госин]. – Киев : Наук. думка, 1988. – 151, [1] с. – Библиогр.: с. 128.

Библиографические сведения в изданиях : справ.-метод. пособие для издательских работников и авторов / И. Я. Госин, М. Н. Смирнова, Л. Е. Черняк [и др.] ; под общ. ред. А. Э. Мильчина ; [рук. авт. кол. И. Я. Госин]. – Москва : Книга, 1981. – 192 с. – Библиогр.: с. 191–192.

Вимоги до оформлення дисертацій та авторефератів дисертацій // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – 2011. – № 9–10. – С. 2–6.

ДСТУ 3582-97 Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила. – Чин. від 1997­–07–04. – Київ : Держстандарт України, 1998. – 26 с. – (Державний стандарт України).

ДСТУ 7152:2010. Видання. Оформлення публікацій у журналах і збірниках. Уведено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 7.5-88). – Чинний від 2010–10–01. – Київ : Держстандарт України, 2010. – IV, 13 с. – (Національний стандарт України).

ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.1–2003, IDT). – Чин. від 2007–07–01. – Київ : Держстандарт України, 2007. – 58 с.

ДСТУ ГОСТ 7.80:2007 (ГОСТ 7.80–2000, IDT). Бібліографічний запис. Заголовок. Загальні вимоги та правила складання. – Вперше ; чинний з 1.04.08. – Київ : Держстандарт України, 2008. – 16 с. – (Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи).

Женченко М. І. Оформлення публікацій у наукових журналах і збірниках: вимоги стандартів та видавничі реалії (на прикладі наукових видань НАН України / М. І. Женченко // Наука України у світовому інформаційному просторі : зб. ст. – Вип. 5. ­– Київ : Академперіодика, 2011. – С. 125–137.

Женченко М. І. Складання та оформлення бібліографічних записів у списках літератури до наукових робіт : навч.-метод. посіб. / Марина Женченко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – 4-те вид., допов. – Київ : Жнець, 2013. – 63 с. : табл. – Бібліогр.: с. 54–55.

Калинина Г. П. Библиографический аппарат курсовых, дипломных работ и диссертаций / Г. П. Калинина // Библиография. – 2012. – № 1. – С. 50–55.

Лобановська І. Г. Новий стандарт на бібліографічне описування документів / І. Г. Лобановська, О. Г. Помчалова // Шк. б-ка плюс. – 2004. – №21/22 (33/34), листоп. – С.2–5.

Методичні рекомендації щодо складання списку використаної літератури / Держ. наук. установа „Кн. палата України ім. Івана Федорова”, НТУУ „Київ. політех. ін-т”, Наук.-техн. б-ка ім. Г. І. Денисенка ; [уклад.: Мельник Н. А., Устіннікова О. М.]. – Київ : [б. в.], 2010. – 23 с.

Упровадження в практику роботи бібліотек освітянської галузі ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 „Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання” та ДСТУ ГОСТ 7.80:2007 „Бібліографічний запис. Заголовок. Загальні вимоги та правила складання’’ : практ. посіб. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського; [уклад.: І. Г. Лобановська, О. Г. Помчалова, І. С. Хибник ; наук. ред. І. Г. Лобановська]. – Київ, 2010. – 95 с. ­– (Шк. б-ка плюс ; № 15/16 (171/172), серпень 2010; (Серія „На допомогу професійній самоосвіті працівників освітянських бібліотек” ; Вип. 6)

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-12-28

Номер

Розділ

Інформаційно-бібліографічна діяльність. Біобібліографія та біографістика