ШКІЛЬНА БІБЛІОТЕКА: ОРГАНІЗАЦІЯ ДОКУМЕНТНОГО РЕСУРСУ

Надія Григорівна Мацібора

Анотація


У статті розглянуто питання зберігання інформаційного ресурсу шкільної бібліотеки. Подано інформацію про обладнання приміщення бібліотеки, розміщення фонду, забезпечення відповідних умов збереження документів.


Ключові слова


шкільна бібліотека; бібліотечний фонд; зберігання фонду; збереження фонду; температурно-вологісний режим; фізико-хімічні ушкодження документів; санітарно-гігієнічні вимоги

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Библиотечные фонды / под ред. Ю. Н. Столярова и Е. П. Арефьевой. – Москва : Книга, 1979. – С. 27–43.
 2. Васильченко М. П. Бібліотечні фонди / М. П. Васильченко, Н. М. Кушнаренко, В. А. Мільман. – Харків : Основа,1993. – С. 118–133
 3. Громова О. К. Типичые модели школьных библиотек / О. К. Громова. – Москва : Чистые пруды, 2006. – 32 с.
 4. ДСТУ ГОСТ 7.50–2006. Консервація документів. Загальні вимоги. – Чинний від 2007–07–01. – Київ, 2008. – ІІІ, 9 с. – (Національний стандарт України)
 5. Збереження бібліотечних і архівних фондів у несприятливих умовах : інструктивно-методичні рекомендації / НБУ ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2005. – 33 с.
 6. Краткий справочник школьного библиотекаря / О. Р.Старовойтова.– Сан-Петербург : Профессия, 2001. – 346 с.
 7. Крук Н. В. Модель современной школьной библиотеки / дис. … канд. пед. наук. – Новосибирск, 2007. – 231 с.
 8. Мацибора Н. Г. Научно-педагогическое книжное наследие: сохранение и использование / Н. Г.Мацибора // Вестник БАЕ. – 2013. – № 4. – С. 76–78.
 9. Про бібліотеки і бібліотечну справу : Закон України від 27 січня 1995 р. № 32/95 // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – Ст. 45 [Зміни і доповнення внесено згідно із Законами України : № 2755–VI від 02. 12. 2010].
 10. Справочник школьного библиотекаря. – Москва : Школьная библиотека, 2006. – С. 270–275.
 11. Столяров Ю. Н. Как сохранить библиотечный фонд (Секреты старого книгохранителя) : учеб.-метод. пособ. / Ю. Н. Столяров. – Москва : Профиздат, 2001. – 256 с.
 12. Стрілець Н. О. Електронний архів у бібліотеці: проблеми та можливості використання / Н. О. Стрілець // Вісник Харківської державної академії культури. – 2011. – Вип. 32. – С. 215–222.
 13. Терешин В. И. Библиотечный фонд .: учеб. пособ. / В. И. Терешин. – Москва : Профиздат, 2000. – 173 с.
 14. Шепелєва І. О. Настільна книга шкільного бібліотекаря / І. О. Шепелєва, Г. М. Іващенко. – Харків : Основа, 2012. – 126 с. (63-68 с.)