БІБЛІОТЕЧНИЙ РЕСУРС – СКЛАДОВА ЧАСТИНА ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ

Оксана Борисівна Бондарчук

Анотація


У статті розглянуто досвід роботи Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського з питань збереження документного ресурсу бібліотеки, у т. ч. рідкісних видань, розкриття його змісту та введення у науковий обіг.


Ключові слова


бібліотечний фонд; збереження; національне надбання

Повний текст:

Віддалена PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1.  Вергунов В. Проблеми збереження фондів наукових бібліотек / Віктор Вергунов // Бібл. вісн. – 2007. – № 1. – С. 25–31.

2.  Ковальчук Г. І. Книжкові пам’ятки (рідкісні та цінні книжки) в бібліотечних фондах / Г. І. Ковальчук. – Київ : [Наук.-вид. центр НБУВ], 2004. – 644 с.

3.  Мірошникова В. Комплексна система консервації та репрографії бібліотечних фондів в Україні: принципи організації / В. Мірошникова // Бібл. планета. – 2006. – № 4. – С. 12–15.

4.  Основные правила хранения и использования библиотечных фондов, разработанные ИФЛА / сост. Эдвард П. Эдкок. – М., 2000. – 72 с.

5.  Рогова П. І. Роль освітянських бібліотек у формуванні інформаційного простору держави / П. І. Рогова // Пед. вісн. – Черкаси, 2009. – № 1. – С. 13–16.

6.  Рогова П. І. Формування всеукраїнського галузевого інформаційного ресурсу на базі Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського: стан і шляхи розвитку / П. І. Рогова // Наук. пр. Держ. наук.-пед. б-ки України ім. В. О. Сухомлинського / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. – Київ, 2010. – Вип. 2 : Всеукраїнський інформаційний ресурс з питань психолого-педагогічної науки: сучасний стан та шляхи розвитку. – С. 10–27.

7.  Столяров Ю. Н. Защита библиотечного фонда : учеб. пособие / Ю. Н. Столяров. – М. : ФАИР-ПРЕСС, 2006. – 503 с.