: Наукові праці ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, вип. 6

До збірника приймаються статті за такими науковими напрямами:
  • Бібліотека. Культура. Суспільство
  • Зарубіжний контекст
  • Інформатизація. Ресурси. Інноваційні технології
  • Книга. Читання. Читач
  • Кадрова політика: бібліотечна освіта, підвищення кваліфікації, стажування
  • Інновації та традиції в діяльності бібліотек
  • Законодавче регулювання освіти й культури України

Видання формується на платформі Open Journal System (OJS –«Відкриті журнальні системи»). Завантаження статей до видання здійснюється через його веб-сайт.