Подання

Надсилання статей

Вже маєте Ім'я користувача/Пароль для видання Наукові праці Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського?
Увійдіть на сайт

Потрібні Ім'я користувача/Пароль?
Зареєструйтеся

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх подань необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

 

Керівництва для авторів

ЕТИЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ АВТОРІВ

Автори несуть відповідальність за зміст статей, достовірність поданої інформації, точність назв, прізвищ, цитат і за сам факт публікування.

Первинне повідомлення про результати дослідження має бути досить повним і містити посилання на доступні джерела інформації.

У випадках виявлення плагіату відповідальність несуть автори поданих матеріалів.

СПІВПРАЦЯ З АВТОРАМИ

Автор, подаючи статтю, висловлює тим самим свою згоду на її публікування у виданні, розміщення у вільному доступі на сайті видання в мережі Інтернет і передачу тексту статті (зокрема посилань, бібліографічної інформації тощо) третім особам, надання яким цих відомостей має обов’язковий характер, або іншим особам для використання з некомерційною метою, забезпечення можливості цитування публікації та підвищення індексу цитованості автора й видання.

Редакційна колегія визначає науковий рівень поданої статті, відповідність тематиці видання та встановленим вимогам.

Редакція зберігає за собою право на незначне літературне редагування та корегування текстів зі збереженням авторського стилю.

Рішення редколегії щодо прийняття або відхилення рукопису ґрунтується на його актуальності, новизні, відповідності науковому спрямуванню та вимогам видання.

Редакція має право вилучити вже опубліковану статтю, якщо з’ясується, що в процесі публікування статті порушені чиїсь права або ж загальноприйняті норми наукової етики.

 

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

 1. Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
 2. Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, шрифт – Times New Roman, кегль – 14 пт, вирівнювання по ширині, без переносів; інтервал – 1,5; абзацний відступ – 1,25 мм; поля: ліве – 25 мм, праве, верхнє та нижнє – 15 мм.
 3. Мова рукопису – українська, російська, англійська.
 4. Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
 5. Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.
 6. Обсяг статті разом із анотацією, ключовими словами, списком використаних джерел, малюнками, додатками тощо – не більше 10 сторінок формату А4.
 7. Графічні об’єкти або малюнки подаються у форматі JPEG.
 8. Текст повинен мати такі компоненти: індекс УДК, відомості про автора/співавторів (прізвище, ім’я, по батькові повністю; науковий ступінь, учене звання, посада, місце роботи, місто, країна).
 9. Назва статті (заголовними літерами), анотація (до 700 символів із пробілами), ключові слова (до 5) подаються українською та англійською мовами.
 10. Виклад основного матеріалу здійснюється згідно з вимогами ДАК до наукових публікацій, бібліографічний опис джерел має відповідати  вимогам стандартів на бібліографічне описування документів.
 11. Посилання на джерела подаються по тексту в квадратних дужках із зазначенням порядкового номера та сторінок.
 12. Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 

Положення про авторські права

Правові основи редакційної політики базуються на Конституції України, відповідних нормах Цивільного кодексу України, законах України „Про авторське право і суміжні права”, „Про видавничу справу” та інших нормативних актах, які охороняють особисті немайнові права та майнові права суб’єктів авторського права і суміжних прав.

Право авторства належить авторам статей. Автором вважається дослідник, який дотримався всіх вимог до підготовки статті.

Виключні права на використання матеріалів „Наукових праць Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського” належать ДНПБ України імені В. О. Сухомлинського як засновнику і видавцю. Передрукування матеріалів повністю або частково з освітньою або дослідницькою метою можливе лише за умови посилання на вихідні дані видання з обов’язковим зазначенням правовласника та імен авторів статей.

Допускається вільне відтворення й використання матеріалів видання в особистих, інформаційних, наукових, навчальних або культурних цілях відповідно до чинного законодавства України. Інші види використання можливі тільки після укладення відповідних письмових угод з правовласником.

У разі створення на основі опублікованих у виданні статей нових, творчо самостійних творів, цитування або перекладу фрагментів статей потрібно посилатися на першоджерело з дотриманням правил цитування.

Редакційна колегія видання реагує на сигнали, пов’язані з питаннями інтелектуальної власності, та працює над упередженням потенційних порушень чинного законодавства України щодо інтелектуальної власності та авторського права.

 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.