Історія журналу

Наукове періодичне видання „Наукові праці Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського” започатковано для висвітлення проблемних питань бібліотекознавства, бібліографознавства, книгознавства, інформаційної діяльності.

Видання сприятиме інтегруванню галузевих інформаційних ресурсів у світовий інформаційний простір, а також посиленню ролі ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського в реалізації національної інформаційної політики, виконанню нею функцій як головного наукового, організаційного, інформаційного, методичного та координаційного центру мережі освітянських бібліотек МОН України та НАПН України.

Редакція видання у своїй діяльності керується принципами науковості, об’єктивності, професійності, інформаційної підтримки значущих наукових досліджень, дотримання норм авторського права та публікаційної етики.

Пріоритетними завданнями видання є:

-  привернути увагу до найбільш актуальних, перспективних і важливих напрямів у галузі бібліотекознавства, бібліографознавства, книгознавства, інформаційної діяльності;

-  забезпечити взаємодію й залучити до публікацій провідних українських і зарубіжних учених, налагодити обмін професійним досвідом, баченням розв’язання актуальних питань бібліотечно-інформаційної сфери, новими думками між дослідниками різних наукових шкіл з різних держав і регіонів України;

-  надати вченим можливість публікувати результати своїх досліджень в умовах гласності й відкритості, вести діалог та обмін знаннями між провідними вченими і фахівцями-практиками;

-  сприяти формуванню відкритої наукової полеміки для підвищення якості наукових досліджень, ефективності експертизи наукових праць, виявлення наукового потенціалу для впровадження досягнень науки в практику.

Цільову аудиторію видання складають науковці, працівники сфери управління бібліотечною справою, здобувачі наукових ступенів, студенти вищих навчальних закладів, бібліотекарі книгозбірень усіх типів і видів, усі, кого цікавлять проблеми бібліотечної справи в Україні та за її межами.

Досвідчені дослідники та молоді вчені мають можливість на сторінках видання розкрити й обґрунтувати способи реалізації теоретичних напрацювань з питань перетворення традиційних бібліотек на сучасні інформаційні центри.

Будь-який автор, незалежно від наявності наукового ступеня, місця проживання, національності тощо може подати матеріал, який раніше не публікувався. Прийом статей для публікування відбувається постійно. Для оприлюднення матеріалів у поточному році їх слід подати не пізніше 1 вересня. Матеріали, подані після 1 вересня, автоматично переносяться на наступний рік.

Періодичність виходу видання – 1 раз на рік (наприкінці поточного року).

Публікування статей у виданні безкоштовне.

Авторський гонорар за публікації не нараховується.

Збірник засновано в 2008 р.